(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BKHCN

ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số : CBTC-01/2019

Doanh nghiệp:        CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HUY

Địa chỉ:                   TRIỀU ĐÔNG- TÂN MINH, THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

Điện thoại:              024-33765442

Fax:                         024-33765442

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn TCVN :6096-2004 (Tiêu chuẩn đối với nước uống)

Áp dụng cho sản phẩm, hàng  hoá : Máy lọc nước RO nhãn hiệu AQUA SMARTERđạt tiêu chuẩnTCVN: 6096-2004 tiêu chuẩn đối với nước Tinh khiết uống trực tiếp

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

                            Hà nội ngày 05 tháng 01 năm 2019      

                                                       Đại diện doanh nghiệp

                              Giám đốc : BÙI VĂN THIỆP

                               ( Đã ký)

Bài viết trước đó KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM