YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA MÁY LỌC NƯỚC R.O

YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA MÁY LỌC R.O Quality requirements Water of R.O purifying machine A.   PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này công bố các mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng đối với nước đầu ra dùng để uống trực tiếp của Máy lọc nước R.O các loại do Công ty Thái Huy, nhập khẩu sản xuất và lắp …

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Số : CBTC-01/2019 Doanh nghiệp:        CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI …